hvem du er ///

Vi skaber rammerne for at byggeriet kan tænke langt og på tværs til glæde for virksomheder, kunder og samfund

Hvordan skaber man plads til nytænkning i en hverdag, hvor tiden er knap, og økonomien er stram? Det svære er...
Læs mere
Hvordan skaber man rammerne for andres innovation? Byggeriet spiller potentielt set en nøglerolle i forhold til en række afgørende samfundsdagsordner...
Læs mere
Hvordan skaber man et solidt visions- og værdimæssigt fundament for sit byggeri? I en foranderlig verden er det vigtigere at...
Læs mere
vores ydelser ///
Hvordan skaber du som bygherre rum for udvikling i den måde, du efterspørger løsninger på? Smith hjælper bygherrer med at skabe innovative og juridisk holdbare udbudsforløb og samarbejdsprocesser...
Læs mere
Har du brug for en inddragelses- og visionsproces, der skaber opbakning, klarhed og nytænkning? Smith hjælper dig med at tilrettelægge forløbet, der både sikrer legitimitet og nytænkning...
Læs mere
Hvordan gør man brugeren til en ressource og ikke et problem, når der udvikles, projekteres og bygges? Smith hjælper bygherrer og virksomheder med at blive klogere på brugernes behov og ønsker...
Læs mere
Har du brug for styring af dit udviklingsprojekt? Smith hjælper gennem hele forløbet med at formulere, eksekvere og forankre udviklingsprogrammer. Vi forener kort sagt nytænkning med solid projektledelse...
Læs mere
Trænger du til sparring, inspiration eller specialiseret viden om innovation for at se en udfordring i et nyt perspektiv? I Smith hjælper vi virksomheder ved at være en kvalificeret samtalepartner...
Læs mere
Har du brug for hjælp til at komme hele vejen rundt om din forretningsmodel for at indfri potentialet? I Smith har vi stor lyst til at gå nye veje i forhold til at finde inspiration til nye forretningsmodeller...
Læs mere
Har du brug for at få sat dagsorden og skabt opbakning til at gå nye veje? Smith hjælper rammeskabende aktører, bygherrer og virksomheder med at skabe levende, faglige miljøer...
Læs mere
Har du brug for at få udfoldet mulighedsrummet og identificeret de mest lovende konceptretninger? Smith hjælper virksomheder med at komme hele vejen rundt om en udfordring, inden løsningen findes...
Læs mere
Har du brug for adgang til eksterne ressourcer for at give din virksomhed flyvehøjde? Smith skaber overblik over de muligheder for kapitalfremskaffelse, der eksisterer inden for dit projekts emnefelt...
Læs mere
Hvordan får du tid til at arbejde med innovation, når tiden er knap og økonomien stram? Smith hjælper med at få styr på, hvordan man effektivt kan omsætte ideer til brugbare resultater...
Læs mere
Har du brug for hjælp til at få styr på de økonomiske aspekter af dit udviklingsprojekt for at nå i mål? Smith udarbejder analyser, der både kortlægger markedspotentialet og viser vejen derhen...
Læs mere
Har du brug for at basere dine beslutninger på indgående viden om branchens aktører og strukturer? Smiths analysearbejde hjælper beslutningstagere med at få overblik og indsigt...
Læs mere