Smith Innovation prioriterer databeskyttelse højt. Hvad enten du deltager i innovationsforløb faciliteret af os, ansøger om filantropiske bevillinger gennem de kampagner vi er sekretariat for, er gæst på vores hjemmesider eller på anden måde er i kontakt med Smith, indsamler og behandler vi altid personoplysninger efter gældende lovgivning og vejledninger. Du kan læse nærmere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger nedenfor i Smiths persondatapolitik.

Smiths persondatapolitik 

Senest opdateret den 12. juni 2018

Smith Innovation prioriterer databeskyttelse højt. Hvad enten du deltager i innovationsforløb faciliteret af os, ansøger om filantropiske bevillinger gennem de kampagner vi er sekretariat for, er gæst på vores hjemmesider eller på anden måde er i kontakt med Smith, indsamler og behandler vi altid personoplysninger efter gældende lovgivning og vejledninger. Du kan læse nærmere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger nedenfor i Smiths persondatapolitik.

Smiths persondatapolitik er inddelt i nedenstående afsnit.

 1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
 2. Smiths behandling af personoplysninger om
  a. Deltagere i innovationsforløb
  b. Ansøgere
  c. Besøgende på hjemmesiderne
  d. Abonnement på nyhedsbrev
 3. Sikkerhed
 4. Dine rettigheder

Du kan læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i pkt. 2, afhængigt af din relation til Smith. Pkt. 1, 3 og 4 gælder for alle, vi behandler personoplysninger om.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger:

Smith Innovation

Rønnegade 1

2100 København Ø

CVR: 31894107

Tlf. (+45) 40 98 44 55

info@smithinnovation.dk

2. Smiths behandling af personoplysninger:

2.a Deltagere i innovationsforløb

Smith indsamler og behandler personoplysninger om deltagere i innovationsforløb til en række formål, herunder: 

 • Gennemførelse af innovationsforløb
 • Tilmelding til nyhedsbrev
 • Deltagelse ved arrangementer

De personoplysninger, som vi indsamler om deltagere i innovationsforløb, er bl.a. navn, titel, firma, mail og telefonnumre. Oplysningerne indsamles, når du giver dem til os. Disse oplysninger bruger vi blandt andet til at holde dig orienteret om det pågældende innovationsforløb, sende dig nyhedsbrev med andre relevante nyheder og arrangementer. 

Vi bruger kun dine personlige oplysninger til at gennemføre det pågældende innovationsforløb, som du deltager i og til at sende dig nyheder og invitation til andre relevante arrangementer. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere mails eller andre oplysninger fra os. 

Videregivelse

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, medmindre det sker som led i at gennemføre innovationsprocessen for vores kunde – i så fald vil det være tydeligt, at vi gennemfører processen på vegne af en kunde. Smith indsamler ikke personlige data fra tredjepart om dig. De informationer, Smith indsamler fra deltagere i innovationsforløb sælges eller videregives ikke til tredjepart uden samtykke. Det kan, under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen, være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.

Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Statistiske data kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

2.b Ansøgere til filantropiske bevilling

Smith indsamler og behandler personoplysninger om ansøgere til filantropiske bevillinger på vegne af den pågældende forening eller fond til en række formål, herunder:

 • Behandling af ansøgninger om bevillinger
 • Identificering af tidligere ansøgere

Formålet med at behandle oplysninger, herunder personoplysninger i forbindelse med filantropiske bevillinger, er at sikre at der træffes beslutning om bevillinger på et så velunderbygget grundlag som muligt, og afdække eventuelle sammenhænge til tidligere og andre filantropiske ansøgninger og projekter.

Her kan du se, hvordan Smith registrerer og bruger de oplysninger, du som ansøger bliver bedt om at give, og de oplysninger, du giver, eller de spor du sætter, når du i øvrigt bruger de tilbudte services.

Ved udfyldelse af ansøgningsskemaer bliver du bedt om at indtaste en række personoplysninger, herunder: Navn, tlf.nr. og e-mail.

Vi bruger dine personoplysninger for at kunne behandle din ansøgning.

Smith indsamler ikke af egen drift oplysninger om besøgendes profil. Hvis du selv afgiver oplysninger - i en elektronisk bevillingsansøgning, bruges de indtastede oplysninger alene i forbindelse med den ønskede ydelse.

Videregivelse

Smith videregiver kun oplysninger til den filantropiske forening, der står bag programmet, så ansøgningen kan behandles i deres system. Smith videresælger ikke persondata til tredjepart. Hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne, kan videregivelse dog ske.

Sletning af personoplysninger

I forhold til bevillingsansøgninger, opbevarer vi oplysninger om dig og dit projekt for at kunne identificere, om du tidligere har ansøgt, så længe denne information er relevant for os.

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Statistiske data kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

2.c Besøgende på hjemmesiderne

Smith indsamler personoplysninger via hjemmesiderne smithinnovation.dk, innovationtilmarked.dk og klimaspring.dk.

Smith indsamler og behandler personoplysninger om besøgende til en række formål, herunder:

 • Statistikker
 • Optimering af brugeroplevelsen

De personoplysninger, som vi indsamler om besøgende på vores hjemmesider, er bl.a. generelle internetdata om dit besøg og din IP-adresse. Når du er gæst på smithinnovation.dk, innovationtilmarked.dk og klimaspring.dk registrerer vores webserver dit besøg ved hjælp af såkaldte cookies, dvs. små datafiler til indsamling af webstatistik.

Webserveren gemmer først og fremmest generelle internetdata om dit besøg – blandt andet hvilke sider du har besøgt, tidspunktet for besøget og længden af besøget. Disse oplysninger bruger vi til at lave statistik over trafikken på vores website. Desuden registrerer vi din computers IP-adresse. 

Smith indsamler ikke personlige data fra tredjepart om dig. De informationer, Smith indsamler via hjemmesiderne sælges eller videregives ikke til tredjepart uden samtykke.

Det kan også, under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen, være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.

2.d Abonnement på nyhedsbrev 

Når du abonnerer på Smiths nyhedsmail registrerer vi din mailadresse og navn, som du har afgivet. Vi bruger oplysningerne til at sende dig nyhedsbrevet og til at lave statistik på abonnenternes anvendelse af nyhedsbrevets indhold.

Oplysningerne gemmes hos vores databehandler. Enkelte medarbejdere hos Smith har adgang til listen over abonnenter. Oplysningerne om de enkelte abonnenter videregives ikke, og oplysningerne slettes med det samme, hvis du opsiger dit abonnement. Opsigelse kan ske direkte fra ethvert fremsendt nyheds-mail, ved hjælp af ”Afmeld” linket i bunden. Du kan også henvende dig til info@smithinnovation.dk for at blive slettet eller få mere information om nyhedsmail og vores persondatapolitik.

3. Sikkerhed mv.

Smith behandler naturligvis alle data fortroligt og efter de gældende regler i persondatalovgivningen. 

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Som udgangspunkt bruges alle oplysninger udelukkende internt i Smith. Smith kan dog give udvalgte IT-samarbejdspartnere adgang til at arbejde systemmæssigt med databasen indeholdende personoplysninger, hvis årsagen ligger i drift og udvikling af vores hjemmesider.

Ved filantropiske ansøgninger videregives personlige oplysninger til den pågældende fond eller forening som bevilger midlerne. De behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, herunder persondataforordningen.

Sikkerhed og opbevaring af data 

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

4. Dine rettigheder

Du kan til enhver tid få indsigt i de persondata, du har oplyst til Smith, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine oplysninger. Du kan herudover kræve, at vi sletter, blokerer eller korrigerer oplysningerne.

Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.

Hvis du ønsker indsigt eller mulighed for at korrigere dine persondata, eller hvis du ønsker at tilbagekalde et afgivet samtykke, kan du kontakte os på mail info@smithinnovation.dk  eller telefonnummer 40 98 44 55. Du kan også skrive til os på følgende adresse Rønnegade 1, 2100 København Ø

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via mail, telefon eller brev som angivet ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.