Visionsproces for Polyteknisk Museum, Moskva /// Fakta
Projektperiode: 
2017
Parter: 
All About A ved Julie Dufour og Charlotte Larsen
Klient: 
Polyteknisk Museum

Visionsproces for Polyteknisk Museum, Moskva /// Ydelser

Polyteknisk Museum, Moskva, står over for en totalrenovering og gentænkning af næsten 8000 m2 udstillingsfaciliteter. Med en placering i hjertet af Moskva ønsker man et museum, hvor videnskab, entreprenørskab og kunst smelter sammen og bliver en platform for inspiration og kreativitet. Museet vil formidle og videreudvikle den russiske forskningstradition og motivere nye generationer til at interessere sig for forskning og videnskab.

Smith har sammen med ’ALL ABOUT A(rchitecture)’ faciliteret en visionsproces for bygherre, hvor russiske børn og unge gennem et inddragelses- og udviklingsforløb gav input til museets indretning og faciliteter. Hvordan skaber man de bedst mulige rammer for at udvikle børns forståelse for og interesse i naturvidenskab? Hvordan bliver museet et levende læringsrum, og hvordan formidler man videnskab i øjenhøjde med børn?

Man bygger alt for ofte faciliteter for børn uden at lære fra børn og deres fantasi. Det er vigtigt at være opmærksom på, at leg ikke kan integreres i en bygning, men at bygningen kan understøtte leg og fantasi. Leg er nemlig integreret i børns fantasi, og det er derfra legen udspringer. Kvalitetssikrede brugerinddragende processer kræver, at man evner at identificere bagvedliggende forståelser og tavs viden og sørger for, at der bliver talt med og ikke bare til hinanden på tværs af alder, faglighed og interesse.

Med udgangspunkt i et nøje kalibreret program og tre masterclass forløb med en gruppe russiske børn i alderen 7-12 år, var det formålet at undersøge, hvordan designet af museets indre gårdrum samt udstillingsfaciliteter skal adressere børn, så det inspirerer og engagerer nye generationer i forskning og videnskab. Med udgangspunkt i børnenes egne ord og professionel observation mundede visionsprocessen ud i en række principper og anbefalinger for det fremtidige design. Principperne bygger på børnenes ideer fra masterclass-forløbet samt pædagogisk viden om børns læring og legemønstre og viden om, hvordan de omsættes til fysiske rammer.

Under forløbet omsatte børnene deres ideer til en fysisk model, hvorved de blev bedt om at forholde sig til bevægelse, skala, zoner og grænser, og de blev bedt om at sætte ord på et ’vidunder’ eller objekt, der formåede at forundre og pirre fantasien. Børnene præsenterede deres endelige design for en filmdokumentarist, som senere lavede en lille interviewfilm med hovedpointer fra børnenes verden. Interviewsessionen blev et vigtigt pædagogisk redskab til at få børnene til at prioriterer i deres design og gav dem mulighed for at tilføre ekstra lag af fantasi til deres erkendelsesproces.

Smith har særligt fokus på at sætte robuste og produktive rammer om samarbejde og udvikling i forhold til projekter, der rummer stor kompleksitet og et bredt spænd i fagligheder og interesser. Vores viden om det byggede miljø og solide erfaringer med procesfacilitering, aktørinddragelse og innovationsledelse gør det muligt for os at skabe gode rammer for afsøgende og komplekse processer fra vision til realisering.

Når man arbejder med ambitiøse byggeprojekter, som totalrenovering og transformation af det Polytekniske Museum i Moskva, er det vigtigt, at byggeriets vision ikke kun realiseres i de fysiske rammer, men også igennem realiseringsprocessen og i understøttelsen af en bærende kultur. I sidste ende er det brugerne, der afgør, hvor meget værdi en bygning skaber. Smiths processer er opbygget, så de inkluderer brugere og interessenter tidligt og bredt. Vores inddragende initiativer ledsages desuden af et grundigt analytisk arbejde samt løbende validering og opsamling.