Visioner i praksis /// Fakta
Projektperiode: 
2015-2016
Støtte: 
Grundejernes Investeringsfond
Parter: 
Bygherreforeningen

Udfordring: 
I Danmark bruger vi hvert år 100 milliarder kr. på renovering i byggeriet. En investering, der gerne skulle skabe værdi for både brugere, samfundet og miljøet. Men spørgsmålet er, om resultaterne matcher de visioner, vi har for byggeriet. Og om visioner og teori reelt bliver omsat til god praksis på de danske byggepladser.

Forløb:
Med projektet Visioner i praksis har Bygherreforeningen og Smith, med støtte fra Grundejernes Investeringsfond (GI), gennemført en proces med dialog, debat og vidensdeling om den gode renoveringspraksis og de nytænkende renoveringsløsninger, der skabes ud af praksis.

Afsættet for Visioner i praksis er, at rammesætning og visioner først opnår effekt, når byggeriets udviklingsorienterede praktikere omsætter visionerne, og implementerer dem som nye arbejdsgange og løsninger i udførelsen. Derfor har projektet efterspurgt processer og metoder, der – med succes – udfordrer normerne og er eksempler på god, værdiskabende og nytænkende praksis, der kan være med til at sætte nye standarder for renoveringsindsatsen i Danmark. For at få de gode eksempler frem i lyset, har byggeriets praktikere været inviteret til workshops og fået mulighed for at byde ind med egne erfaringer og visioner, når det gælder renovering. 

Resultat:
Resultaterne fra Visioner i praksis er udgivet i en publikation med 11 eksempler på innovation fra byggeriets praktiske hverdag. Publikationen kan downloades her

Projekter /// Relaterede cases