Vandvision 2030 /// Fakta
Project status: 
Afsluttet
Projektperiode: 
2017
Publishing year: 
2017
Klient: 
Vand i byer og C2C CC

For Vand i Byer og C2C CC har Smith udarbejdet notatet Vandvision 2030 

Følgende notat er en opsamling på workshoppen ”En fælles vision for klimatilpasning år 2030” afholdt af Smith i regi af et stormødet om fremtidens klimatilpasningsløsninger for Vand i Byer og Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) den 24. januar 2018 i Aarhus.

Workshoppen bestod af tre sammenhængende dele: 1) Hvad vi drømmer om klimatilpasning er og gør i 2030 i Danmark og internationalt. 2) Hvad og hvem der skal drive udviklingen af klimatilpasning frem mod 2030. Og 3) Hvad netværk som Vand i Byer og C2C særligt skal bidrage med for at dette sker. Visionen skal både gælde virksomheder, kommuner, forsyninger og alle andre, der arbejder med klimatilpasning og vil blive brugt af både Vand i Byer og C2C CC i det videre arbejde med ansøgninger og strategi. 

Workshoppen startede med et visionsoplæg fra Victor Beumer samt et bud på de afgørende samfundstendenser af betydning for vand- og klimatilpasning. Efterfølgende arbejde de ca. 100 deltagere i 12 grupper med deres bud på, hvordan vandbranchen i 2030 kan bidrage til at løse de afgørende nationale og globale udfordringer.

Notatet baserer sig på besvarelserne fra gruppearbejdet, men er også Mikkel A. Thomassens personlige bud. Snarere end et referat, er der altså tale om en refleksion. 

Download notatet i boksen til venstre. 

Vandvision 2030 // Downloads