Vandet fra landet /// Fakta
Projektperiode: 
2014-2016
Parter: 
Naturstyrelsen, Teknologisk Institut – Rørcenteret, Orbicon og en række kommuner og vandforsyningsselskaber

The objective of the partnership is to identify how to manage the water that runs from the countryside towards the cities and here creating potential flooding.

Udfordring:
Hvordan håndteres vandet fra landet, så det ikke belaster vores byer? Og hvordan kan vi bruge klimatilpasning som anledning til at skabe vækst og arbejdspladser?

Forløb:
Naturstyrelsen står bag partnerskabet ”Vandet fra Landet” som foruden Smith tæller Rørcenteret på Teknologisk Institut, Orbicon og en række kommuner og vandforsyningsselskaber. Projektet omhandler problemstillingerne omkring det vand, der kommer fra landområderne og løber til byen via vandløb og skaber potentielle oversvømmelser. Målet med projektet er at udvikle, afprøve og markedsmodne nye løsninger til at standse eller forsinke det vand, der løber mod byen. Løsninger skal afprøves og dokumenteres i både Øst- og Vestdanmark. Sideløbende skal der etableres et netværk af kunder og virksomheder, som kan bære udviklingen videre efter projektets afslutning. Ydermere skal der udledes generelle erfaringer med, hvordan offentlig-privat tværsektoriel innovation kan fremmes. Smith har ansvar for at facilitere udviklingsforløbet, tilrettelægge inddragelse af virksomheder i et åbent udviklingsforløb samt samle op på erfaringer med, hvordan offentlig-privat tværsektorial innovation kan fremmes.

Resultat:
Udvikling af løsninger for håndtering af vandet fra landet, så det enten håndteres i oplandet til byerne eller blot forsinkes, så vandet kommer til byerne over en længere periode. Endvidere model for hvordan tværsektorielle offentlig-private partnerskaber kan organiseres og ledes med henblik på at løse komplekse samfundsudfordringer.

 

Vandet fra landet // Downloads