Udvikling af en innovativ og strategisk spildevandsplan /// Fakta
Projektperiode: 
2015-2017
Parter: 
Orbicon, Vejle Kommune, Vejle Spildevand, Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord Vand, Randers Kommune, Randers Spildevand, Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand
Klient: 
Orbicon

Udvikling af en innovativ og strategisk spildevandsplan /// Ydelser

Vand løber som bekendt på tværs af fysiske skel, men også på tværs af sektorer og fagområder, hvilket gør vand til et udfordrende planområde for landets kommuner. Vejle Kommune har påbegyndt arbejdet med en strategisk spildevandsplan i ønsket om at få et fremtidssikret og samlende værktøj, der følger vandets kredsløb og som kan bruges til at sætte retning og give ejerskab på et politisk strategisk niveau.

For at underbygge udviklingsarbejdet og være i stand skalere løsningen til andre kommuner, er der etableret et samarbejdsprojektet med deltagelse af Vejle Kommune, Mariagerfjord Kommune, Randers Kommune og Middelfart Kommune og de respektive spildevandsselskaber Vejle Spildevand A/S, Mariagerfjord Vand, Randers Spildevand, Middelfart Spildevand A/S. Det rådgivende ingeniørfirma Orbicon er tilknyttet projektet med henblik på at med ideskabelse, dataanalyse, plananalyse og den konkrete udarbejdelse af et helhedsorienteret og operationelt spildevandsplansværktøj. Smith Innovation bistår med facilitering og tilrettelæggelse af ide- og udviklingsfasen samt som gennemgående sparringspartner for at sikre idehøjden.

Målet med udviklingen af en strategisk spildevandsplan er for det første, med Vejle som case, at lave Danmarks første spildevandsplan, der håndterer udfordringerne i klimatilpasningsplanen, vandforsyningsplanen, kommuneplanen, vandplaner og forsyningens forretningsplan. For det andet at benytte dette arbejde til at udvikle en generel model til landets øvrige kommuner for, hvordan man kan lave spildevandsplaner, der forholder sig til hele vandkredsløbet og som sikrer de samfundsøkonomisk mest bæredygtige løsninger fremover.