Udbud af rentvandsbeholdere /// Fakta
Project status: 
Afsluttet
Projektperiode: 
2018
Klient: 
Aarhus Vand

Udbud af rentvandsbeholdere /// Ydelser

Udfordring:

Aarhus Vand ønsker en opgradering af otte rentvandsbeholdere for at sikre mod, at der sker forurening af drikkevandet samt lette dokumentation og sporbarhed af vandkvalitet. Målet er at udvikle et koncept, som kan opfylde en omkostningsreduktion på knap 50%, samtidig med at det nuværende ambitionsniveau for kvaliteten fastholdes. Der udbydes 1-2 beholdere som afprøvning for det fundne koncept. 

Forløb:

Et workshopforløb (prejeket) faciliteret af Smith med deltagelse af Aarhus Vand og EnviDan har resulteret i en beskrivelse af mulige tilgange til at løse udfordringen, der kan fungere som afsæt for den efterfølgende udbudsproces. Prejektet bygger på, at der allerede er lavet et stort forarbejde i form af at beskrive mulige løsninger, opstille designkriterier og indgå dialog med mulige leverandører.

Opgaven har derfor været at etablere et overblik over og strukturere eksisterende viden og idéer, således at udbudet af 1-2 rentvandsbeholdere kan ske medio 2018.

Resultat: 

På baggrund af forløbet har Smith udarbejdet en opsamling på resultaterne og formuleret en beskrivelse af løsningskonceptet til udbudsmaterialet.