TEST - din bæredygtige løsning til byggeriet /// Fakta
Project status: 
Afsluttet
Projektperiode: 
2011-2016
Klient: 
Realdania

Programmering, gennemførelse og evaluering af udviklingsprogram for markedsmodning af bæredygtige løsninger til byggeriet.

Mange bæredygtige løsninger til byggeriet går tabt, fordi det er svært at opnår de nødvendige godkendelser og 1:1 dokumentation.

Realdania initiativet TEST har derfor over en 5-årig periode ydet økonomisk støtte og rådgivning til markedsmodning af nye bæredygtige løsninger til byggeriet med det formål at hjælpe virksomheder med at komme fra et teknisk set færdigt til et markedsmodent produkt.

Smith har haft rollen som fagligt sekretariat for initiativet med ansvar for at formulere, eksekvere og evaluere udviklingsprogrammet og yde løbende betjening af både ansøgere (producenter af nye bæredygtige løsninger til byggeriet) samt det tilknyttede Advisory Board bestående af:

  • Jørgen Munch-Andersen, seniorrådgiver, Træinformation
  • Niels Henrik Mortensen, professor, DTU Management
  • Hanne Ullum, udviklingschef, Bygherreforeningen
  • Hanne Eriksen, grundlægger og leder, Ledelse & Erhvervsudvikling
  • Lennie Clausen, programchef, Realdania

Smiths tilgang har både bygget på, men også afstedkommet, et solidt kenskab til nye bæredygtige løsninger og teknologier til byggeriet og til de oplevede udfordringer, strukturelle bindinger og markedsbarrierer som er medvirkende til, at byggeriets grønne muligheder ikke altid realiseres.

Undervejs i forløbet har Smith gennemført både en intern midtvejsevaluering og en afsluttende evaluering af initiativet. Sidstnævnte har dannet baggrund for publikationen PÅ KANTEN, som præsenterer de læringer og erfaringer, der er gjort i initiativet gennem opfølgende interviews og analyse af de virksomheder, som har fået støtte.