Teknologivision /// Fakta
Projektperiode: 
2015
Klient: 
Installatørernes Organisation TEKNIQ og Dansk El-Forbund

Med afsæt i et ønske om at tematisere produktivitet i byggeriet i 2015 har Smith udarbejdet en teknologivision for Installatørernes Organisation TEKNIQ og Dansk El-Forbund. Visionen skal fungere som strategisk værktøj og debatoplæg for organisationens medlemmer og sekundært som afsæt for dagsordenssættende aktiviteter internt hos TEKNIQ. 

Smith stod for udarbejdelsen af en række scenarier, som skaber et billede af fremtidens byggeplads med fokus på tendenser inden for teknologi og samfund, og deres betydning i forhold til installationsbranchen. Horisonten for scenarierne er lang (20 år +) og scenarierne afspejler derfor radikalt forskellige fremtider, og har til hensigt at virke handlingsorienterende, og samtidig debatterende med henblik på at åbne visionen og dens implikationer op for en differentieret målgruppe bestående af ledere såvel som folkene på byggepladsen. 

Initiativet blev gennemført som en inddragende proces bestående af interviews med profiler fra branchens udviklingsorienterede parter og byggeri-eksterne idemiljøer. I udarbejdelsen af visionen for fremtidens byggeplads leverede Smith de dagsordensættende analyser på baggrund af kvalitative interviews og kondenserede dem til nytænkende perspektiver på byggepladsen og kvalificering af centrale tendenser, der forventes at have eller potentielt set kan få konsekvenser for fremtidens byggeplads og byggebranchen som (systemisk) helhed.