Teknologi og fremtidens byggeplads /// Fakta
Project status: 
Afsluttet
Projektperiode: 
2016
Publishing year: 
2016
Klient: 
TEKNIQ og Dansk El-Forbund

Teknologi og fremtidens byggeplads /// Ydelser

Hvilke tendenser og teknologier får betydning for fremtidens byggeplads og på måde, teknikeren arbejder på i år 2035. Denne rapport udarbejdet for TEKNIQ og Dansk El-Forbund sætter fokus på produktivitet i elbranchen. 

Som et af flere initiativer, der tematiserer produktivitet i elbranchen, sætter TEKNIQ og Dansk El-Forbund med denne rapport fokus på teknologi og fremtidens byggeplads. Rapporten er udarbejdet af Smith Innovation for de to organisationer og fokuserer på de tendenser og teknologier, der forventes at blive mest afgørende for fremtiden identificeret ved otte hovedtendenser:

  • Sammenkobling
  • Teknologi i alt
  • Flere vil have mere
  • Personlighed i produkter
  • Vi vil selv og kan selv
  • Digital sammensmeltning
  • Fra produkt til service
  • Nye materialer

Derudover indeholder rapporten en scenariebeskrivelse af, hvordan verden vil se ud i år 2035 med fokus på hvilke teknologier, der vil dominere. Den tredje og sidste del af rapporten består af fire scenarier, der hver især er meget forskellige bud på fremtidens byggeplads og på, hvordan teknikeren arbejder i 2035. 

Rapportens indhold er blevet til på baggrund af interviews med en lang række personer med relation til byggeri, arkitektur, innovation og (fremtids)teknologi.

Teknologi og fremtidens byggeplads // Downloads