Studieleder for "Master i bygherrerådgivning og værdidesign" (MBV) /// Fakta
Projektperiode: 
2009-2013
Klient: 
Arkitektskolen Aarhus

Studieleder for "Master i bygherrerådgivning og værdidesign" (MBV) /// Ydelser

Udfordring:
Hvordan kan bygherrerådgiveren forstå og gentænke byggeriets værdiskabende processer?

Forløb:
Som studieleder for uddannelsen er Smith ansvarlig for det faglige indhold på den 2-årige masteruddannelse. Målet med MBV-uddannelsen er at styrke det teoretiske fundament hos de personer i byggebranchen, arkitekter, ingeniører, byggeøkonomer og bygningskonstruktører, der beskæftiger sig med bygherre- og procesrådgivning på strategisk og taktisk niveau.

Resultat:
Smith har som studieleder gennemført masteruddannelsen to gange med ca. 25 studerende i alt. Og har herigennem udviklet en samlet teoretisk ramme til at forstå og nuancere bygherrens fremtidige rolle.