Strategiplan for Gribskov Kommune /// Fakta
Project status: 
Afsluttet
Projektperiode: 
2016
Støtte: 
Realdania, Erhvervsministeriet og KL
Parter: 
SLA
Klient: 
Gribskov Kommune

Strategiplan for Gribskov Kommune /// Ydelser

Udfordring:
Hvordan kan man skabe en ny praksis for planlægning og udvikling af Gribskovs Kommunes kyst og kystområder i samspil med baglandet og lokalsamfundet? En ny strategiplan skal skabe forbindelser mellem kyst og bagland, natur og kultur og mellem mennesker, visioner og vækst i kommunen frem mod 2030.

Projektet er led i ’På forkant’ kampagnen, som Realdania, Erhvervsministeriet og KL står bag. Kampagnen støtter udviklingen af langsigtede strategiplaner, der skal hjælpe kommuner uden for de større byer med at sætte gang i en positiv tilpasning, omstilling og udvikling.

Forløb:
Sammen med SLA har vi kortlagt og analyseret de kvaliteter og værdier, der er tilstede i Gribskov Kommune i dag med udgangspunkt i eksisterende plangrundlag og strategier, stedsnær kortlægning og analyse samt interviews med nøgleaktører med forskellig tilknytning til Gribskov.

Samskabels på tværs af mange aktører, fagligheder og interesser stiller store krav til en kompetent projektledelse og et gennemgående fokus på procesfacilitering, som Smith varetager. For at sikre en proces, der giver plads til mange forskellige aktører, har vi lagt vægt på at forstå interessenternes samlede perspektiv og på at sikre at udfoldelse og prioritering af mulige løsninger er sket i en faciliteret dialog.

Resultat:
Strategiplanen ’Landskabsstrøgene’ er Byrådets vision for den strategiske udvikling af Gribskov Kommunes relationer mellem kyst og bagland frem mod 2030. Visionen er det første oplæg til, hvordan en fokuseret indsats på de stedbundne værdier i kommunen kan gøre Gribskov Kommune mere attraktiv i relation til bosætning, erhverv og turisme. Og er samtidig en invitation til samskabelse mellem kommunen og borgere ift. at skabe bedre rammer for et sammenhængende fællesskab i kommunen, øgede livs- og herlighedsværdier, nye erhvervsvirksomheder og frirum for initiativer for entreprenører og ildsjæle.

Læs Gribskov Kommunes strategiplan