Smarte byer - en kritisk introduktion /// Fakta
Publishing year: 
2013

Smarte byer - en kritisk introduktion /// Ydelser

Dette er et internt arbejdspapir skrevet for at blive klogere på ”smarte byer”. Begrebet ”smarte byer” bruges i forskellige varianter hyppigt og spiller en central og stigende rolle i diskussionen af byens og byggeriets udvikling - to felter der synes at komme stadig tættere på hinanden. 

De sidste 10 år har ”smarte byer” med stigende styrke gjort sig gældende, som et bud på hvordan en lang række problemer knyttet til accelererende urbanisering kan løses. Begrebet dækker over en række tekniske, økonomiske, sociale, politiske og fysiske tilgange til, hvordan byens mange delsystemer kan bringes i sammenhæng og balance.

Dermed fungerer det som samlingspunkt for vidt divergerende fagtraditioner og løsningsstrategier og er i stand til at indoptage de til enhver tid dominerende dagsordner: vækst, bæredygtighed, effektivisering, inddragelse, marginalisering etc. Denne kakofoni genfindes også i de drivere og forhindringer for smarte byer, som litteraturen selv identificerer med fortællingen om urbanisering som en nødvendighed og ønsket om øget forbundethed som et fælles omdrejningspunkt. Det er i det tværgående at både muligheder og problemer skal findes, hvilket gør beslutningstagen, inddragelse og nye forretningsmodeller til implementeringsmæssige hovedudfordringer.

Dette er et internt arbejdspapir skrevet for at blive klogere på ”smarte byer”. Begrebet ”smarte byer” bruges i forskellige varianter hyppigt og spiller en central og stigende rolle i diskussionen af byens og byggeriets udvikling - to felter der synes at komme stadig tættere på hinanden.

Papiret er lige dele formidling og erkendelsesredskab - dog er formålet en intern læring og ikke ekstern formidling. 

Smarte byer - en kritisk introduktion // Downloads