Sammen om klimatilpasning /// Fakta
Project status: 
Afsluttet
Projektperiode: 
2017
Parter: 
CLEAN med flg. Grøn Erhvervsvækst partnere: Kolding Kommune, Middelfart Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Nordfyns Kommune, Odense Kommune, BlueKolding, Middelfart Spildevand, VendCenter Syd, Huset Middelfart og IBC Innovationsfabrikken
Klient: 
Grundejernes Investeringsfond

Udfordring:
Klimaudfordringer og mere ekstremt vejr udfordrer kommuner og spildevandsselskaberne med store omkostninger til regn- og spildevandshåndtering. Derfor er der stort incitament både økonomisk og miljømæssigt for at få private grundejere til at holde regnvand på egen grund. Men mange grundejere har ikke den fornødne viden og interesse for klimatilpasning. Samtidig er der behov for at højne vidensniveauet hos de kloakmestre og anlægsgartnere, som skal rådgive grundejerne om mulighederne. 

Forløb:
Målrettet formidling skal skabe interesse for klimatilpasning hos private grundejere og hjælpe dem til at få bedre og billigere løsninger som et alternativ til separatkloakering. Samtidig skal kompetenceniveauet øges hos de udførende håndværkere (kloakmestre og anlægsgartnere). 

Dette sker gennem:

  • Udarbejdelse af formidlingsmateriale til private grundejere. Formålet er at løfte kendskabet til klimatilpasningsløsninger og motivere til igangsættelse af konkrete projekter.
  • Uddannelse af kloakmestre og anlægsgartnere, herunder udarbejdelse af markedsføringsmateriale til dem. Formålet er at løfte vidensniveauet i forhold til tekniske løsninger men også i forhold til formidling/markedsføring via sociale medier.
  • Afholdelse af borgerrettede klimaevents
  • Etablering af netværk og partnerskaber for klimaentreprenører

Resultat:
Smith har udarbejdet et borgerrettet formidlingsmateriale i form af en folder med overblik over forskellige klimatilpasningsløsninger. Dette i et lettilgængeligt format med brug af illustationer og budskaber, der både forklarer og motiverer til at håndtere regnvand på egen grund. Ligeledes har vi udarbejdet et markedsføringsmateriale til kloakmestre og anlægsgartnere, der kan bruges i kundedialogen med grundejere.