Rebuild Innovation - eventomåde på Building Green /// Fakta
Projektperiode: 
København 2017 / Aarhus 2018
Parter: 
Building Green
Klient: 
Grundejernes Investeringsfond

Rebuild Innovation - eventomåde på Building Green /// Ydelser

Den grønne omstilling kan ikke bæres af nybyggeri alene. Men hvordan ser innovation ud, når det der skal fornys, er der allerede? På Building Greens innovationsområde satte vi fokus på den renovering, der er nødvendig for at udvikle den eksisterende bygningsmasse. 

Hovedparten af opgaver inden for byggeriet er renoveringsprojekter. Af Danmarks 2,5 mio. bygninger står mange overfor at skulle renoveres inden for de kommende 20 år for at møde nye krav og ønsker til energieffektivitet, klimasikring, komfort og funktionalitet. Samtidig er renovering et område præget af traditionelle byggemetoder, men med et kæmpe udviklingspotentiale for at bidrage til den grønne omstilling af det eksisterende byggeri.

Under overskriften REBUILD INNOVATION har Smith, Grundejernes Investeringsfond og Building Green sat fokus på den innovation, der kræves for at udvikle den samlede bygningsmasse bæredygtigt. Til dette har Smith udviklet et fysisk område og event på Building Green 2017 i København, der dannede ramme for en udstilling og præsentation af en række løsninger og projekter, der er med til at forny byggeriets renoveringspraksis. Dette bygget op omkring tre temaer, hvor renovering er med til at skabe udvikling:

  • Sundhed med fokus på indeklima
  • Tværfagligt samarbejde med fokus på klimatilpasning
  • Bæredygtighed med fokus på cirkulær økonomi og energi

En aktivitet på området var også en dialog og perspektiviering mellem projekterne og et fagpanel bestående af: Lone Feifer, programdirektør for bæredygtigt byggeri i VELUX gruppen, Jørgen Søndermark, projektleder i Realdania By og Byg, Christian Niepoort, adm. direktør i SustainSolutions, Jacob Fischer, kreativ direktør og tegnestueejer i GHB Landskabsarkitekter, Simon Toft Ingvertsen, markedschef og teamleder i EnviDan, Morten Ørsager, partner i KPF Arkitekter, Lars Jess Hansen, forretningsområdedirektør i Enemærke & Petersen, Niels Jakubiak Andersen, adm. direktør i e+ og Michael Brask, salgschef i NCC.

REBUILD INNOVATION bliver også en aktivitet på Building Green i Aarhus i foråret 2018.

REBUILD INNOVATION er en videreførelse af et koncept, som Smith udviklede til Building Green i 2016 med det formål at skabe et nyt fysisk område på Building Green, der sætter innovation i byggeriet på dagsordenen som et "udstillingsvindue" for innovative og bæredygtige løsninger og som platform for dialog og formidling af viden omkring innovation og innovationsprocesser i byggeriet.