PV GRID /// Fakta
Projektperiode: 
2013-2016
Støtte: 
Demonstrations- og udbredelsesprojektet er støttet af Energinets fond ForskVE
Parter: 
Gaia Solar, SEAS-NVE, Teknologisk Institut, Danfoss Solar Inverters, Smith Innovation, GXN, Steelhouse, Wallvision, Solar City Copenhagen og KIRT THOMSEN

Udfordring:
Hvorfor installerer flere virksomheder ikke i solcelleanlæg og hvilke tiltag kan sikre at investeringerne gennemføres?

Forløb:
PV GRID er et udviklingsprojekt, der handler om at identificere og fjerne de eksisterende barrierer for firmaers anvendelse af solcelleanlæg – især for bygningsintegrerede solceller. Udviklingsprojektet vil demonstrere og udbrede virksomhedsspecifikke løsninger, der består af mere rentable solcellesystemer - både standardanlæg og bygningsintegrerede anlæg - samt skræddersyede serviceydelser, og dels ved at udbrede værktøjer og viden om anlægsdesign, projektering og Smart Grid-integration til de målgrupper, der muliggør en øget kommerciel investering i solceller. Smith er ansvarlig for at udvikle forretningsmodellerne i PV GRID. 

Resultat:
Projektet vil demonstrere og udbrede virksomhedsspecifikke løsninger, der består af mere rentable solcellesystemer - både standardanlæg og bygningsintegrerede anlæg - samt skræddersyede serviceydelser, og dels ved at udbrede værktøjer og viden om anlægsdesign, projektering og Smart Grid-integration til de målgrupper, der muliggør en øget kommerciel investering i solceller. Endelig vil projektet afdække indvirkningen af flere større anlæg på vores energiinfrastruktur. Samlet set forventes der, at skulle installeres 4 MW solcelleanlæg fordelt på 25-50 virksomheder i SEAS-NVEs forsyningsområde.