Principper for skolebyggeri /// Fakta
Projektperiode: 
2018
Klient: 
Lyngby Taarbæk Kommune

Principper for skolebyggeri /// Ydelser

Udfordring:

Lyngby Taarbæk Kommune ønsker at formulere principper for skolebyggeri i kommunen. Principperne har til formål at bygge bro mellem ”skole og byggeri” og skal være inspirerende og informerende for de arkitekter og ingeniører, som tegner de fremtidige skolebyggerier. De gode principper skal - for at give den nødvendige retning og inspiration - rumme en beskrivelse af, hvad der ønskes for fremtidens skolebyggeri under hensyntagen til både bygningsmæssig funktion og pædagogisk kvalitet. Derudover skal principperne give en indikation af, hvordan til- og fravalg skal ske, når økonomi og kvalitet skal gå op i en højere enhed på det enkelte projekt. Principperne skal gælde alle skoler i Lyngby Taarbæk Kommune. 

Forløb:

Smith faciliterer en innovationsproces, der skal føre til formuleringen af principper for skolebyggeri i Lyngby Taarbæk Kommune i forhold til at tænke nyt i koblingen mellem skolen som læringssted, arbejdsplads og de fysiske rammer. Dette inkluderer facilitering af tre tematiske workshops med deltagelse af fagprofessionelle, elever, ledelse og administration fra skolerne, skolebestyrelser og teknisk personale samt projektgruppen.

En af ambitionerne for fremtidens skolebyggerier er, at skolerne i højere grad åbner sig for omverdenen, så skolerne kan få adgang til flere og andre faciliteter, end de selv har plads til. Samtidig giver det også nye pædagogiske muligheder, når skoler og lokalsamfundet kan trække gensidigt på hinandens ressourcer og faciliteter. Derfor indeholder forløbet også facilitering af borgerinddragelse.   

Resultat:

Efter gennemførelsen af workshops og møder udarbejdes et første skriftligt udkast til forelæggelse for BUU (Børne- og Ungeudvalget). Derefter skal principperne til høring blandt skolebestyrelser før til sidst at kunne endeligt godkendelse i BUU.