NærHeden /// Fakta
Projektperiode: 
2014
Klient: 
NærHeden P/S

Udfordring:
NærHeden skal være et eksempel på en forstadsbebyggelse, der på grund af sine mange kvaliteter bliver en attraktion i sig selv. De fysiske og sociale udfordringer i Hedehusene er af en sådan art, at radikalt innovative løsninger er nødvendige for at forløse den nye bydels potentialer.

Forløb:
Opgaven omhandlede et forslag til en udviklingsplan for NærHeden – fremtidens bæredygtige forstad og en ny bydel for 10.000 indbyggere i Hedehusene. Udviklingsplanen er blevet udviklet i et parallelopdrag udskrevet af NærHeden P/S – et udviklingsselskab oprettet af Realdania By og Høje Taastrup Kommune. Smith har deltaget i et team under ledelse af Arkitema med følgende parter: Karres en Brands, Orbicon, Open Air Neighbourhood, Social Action, Everyday, Via Trafik samt sparingsparterne: Gerhard Dekker, Rune Thorbjørn Clausen, Klas Tham og Jørgen Junker. Smith faciliterede det tværfaglige samarbejde og sikrede det løbende arbejde med innovation.

Resultat:
Facilitering af opstartsworkshop for det tværfaglige team og strategi for, hvordan teamet kunne arbejde innovativt.