Match /// Fakta
Project status: 
Igangværende
Klient: 
BLOXHUB

MATCH! er et rådgivningstilbud i BLOXHUB til virksomheder inden for byggeri, arkitektur, design og digitalisering, der vil videre med at udvikle og kommercialisere løsninger til det danske og internationale marked. MATCH! er faciliteret af Smith Innovation.

Det byggede miljø – byggeri, arkitektur og design - er kendetegnet ved et stort vækstlag af mindre og mellemstore virksomheder. Fælles for dem er, at innovation ofte er meget praksis- og passionsbåret og sker med afsæt i egne erfaringer og netværk. For at omsætte dette drive og potentiale til idéer, der for alvor slår igennem, er der brug for at sætte de enkeltstående aktører ind i en sammenhæng, der muliggør opskalering til det danske og internationale marked.

MATCH! er en central ydelse i innovations- og væksthubben BLOXHUB skabt for at fremme vækst og internationalisering som led i BLOXHUB’s ambition om at bidrage til en bæredygtig, global urbanisering gennem udvikling af innovative løsninger inden for byggeri, arkitektur, design og digitalisering.

Som et rådgivningstilbud faciliteret af Smith Innovation, er MATCH! én samlet indgang til viden, netværk og ressourcer, der giver virksomheder inden for byggeri, arkitektur, design og digitalisering den sparring, der skal til for at skabe nye innovative løsninger, udvikle nye samarbejdsrelationer og ny forretning. Gennem et rådgivningsforløb får virksomheder (og andre aktører) rådgivning og sparring til at afklare og skabe sammenhæng mellem udviklingsbehov og de ressourcer og kompetencer, der kan gøre en afgørende forskel for at hjælpe den enkelte virksomhed videre.

Det gør vi ved at forbinde innovative og vækstorienterede virksomheder med personer, organisationer eller vidensmiljøer, der kan tilføre virksomheden ny viden, nye samarbejdspartnere, nye finansieringskilder eller forretningsområder, som er afgørende for dens videre udvikling. Dermed er MATCH! med til at realisere uforløste innovations-, vækst- og eksportpotentialer til glæde for både den enkelte virksomhed og samfundet som helhed.