Markedsundersøgelse for Fischer Lighting /// Fakta
Project status: 
Afsluttet
Projektperiode: 
2017
Klient: 
Fischer Lighting

Markedsundersøgelse for Fischer Lighting /// Ydelser

Udfordring:

Fischer Lighting har ønsket at få belyst beslutningsprocessen for valg af belysningsleverandør for renoveringsprojekter (ikke nybyggeri) indenfor segmenterne offentligt byggeri og erhverv (ikke industri). Som led heri blandt andet at få belyst: Hvad er bygherrens vigtigste parametre for at vælge LED belysning? Hvordan foregår beslutningsprocessen? Hvilken rolle spiller henholdsvis arkitekt, ingeniør og bygherre i forhold til valg af løsning? 

Forløb:

Opgaven er løst som en kvalitativ analyse gennem interviews med repræsentanter fra byggeriets værdikæde og de forskellige markedssegmenter med fokus på bygherrer, arkitekt- og ingeniørviksomheder. Smith har udarbejdet forslag til interviewpersoner og segmentering af markedet, afholdt opstartsmøde med Fischer Lighting, gennemført interviews og efterfølgende udarbejdet en opsamlende vækstplan til Fischer Lighting. 

Resultat:

På bagurnd af markedsundersøgelsen er der blevet udarbejdet en vækstplan med anbefalinger til Fischer Lighting.