Markedsdialog om stormflodssikring /// Fakta
Projektperiode: 
2018
Klient: 
Københavns Kommune

Markedsdialog om stormflodssikring /// Ydelser

Smith faciliterer en markedsdialog for Københavns Kommune forud for et udbud om fremtidig stormflodssikring af Kalveboderne.  

Udfordring:

København står i de kommende år overfor en omfattende opgave med at beskytte sig mod oversvømmelser fra havet som følge af stigende havvand og stormfloder. Et overslag i Københavns Kommunes stormflodsplan angiver et forventet samlet investeringsniveau på 3,5 mia. kr., herunder 400 mio. kr. for Kalveboderne, som forventes at blive et af de første projekter i en samlet beskyttelse af København.

Forløb:

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune ønsker at gå i dialog med en bred kreds af virksomheder og interessenter med kendskab til, hvilke behov og løsningsmuligheder der knytter sig til stormflodssikringen af Kalveboderne. 

Smith faciliterer en markedsdialogworkshop med relevante aktører og formulerer en række dilemmaer, der danner grundlag for drøftelsen af potentielle løsninger på workshoppen. 

Resultat: 

Efterfølgende omsættes resultaterne fra markedsdialogen til et brugbart udbudsmateriale for kommunens videre arbejde med stormflodssikring ved Kalveboderne.