MARCO - services for klimatjenester /// Fakta
Project status: 
Igangværende
Projektperiode: 
2016-2018

MARCO - services for klimatjenester /// Ydelser

Udfordring:
Der findes i dag en stor mængde klimarelateret data og viden, men der er samtidig et misforhold imellem udbuddet og brugernes konkrete behov. For at skabe et solidt beslutningsgrundlag for håndtering af fremtidige risici er det derfor nødvendigt at omdanne den eksisterende klimadata og anden relevant information til brugervenlige værktøjer, produkter og informationer (klimatjenester). 

Forløb:
Det tværfaglige EU-projekt MARCO (MArket Research for a Climate services Observatory) samler europæiske rådgivningsvirksomheder og klimaforskere, herunder Smith Innovation og DTU fra Danmark, for at diskutere og analysere markedet for klimatjenester. Projektet løber over to år og havde kick-off november 2016.

Resultat:
Smiths rolle i projektet er blandt andet at levere et casestudie inden for byggeriet, der viser hvordan byggeriets aktører forholder sig til og træffer beslutninger omkring klimarelaterede risici. Casestudiet skal bruges i den samlede analyse af nuværende og fremtidige brugerbehov og vurdering af markedsvæksten for klimatjenester frem til 2030.