Kyst+ /// Fakta
Project status: 
Igangværende
Projektperiode: 
2016-2017
Parter: 
Orbicon og Lundgrens Advokatpartnerselskab

Udfordring:
Når vandstanden stiger i de danske farvande, så vil det få konsekvenser for de danske kyst- og fjordbyer, men hvis klimatilpasning tænkes sammen med byudvikling, så rummer udfordringen et enormt potentiale for at skabe merværdi og styrke forbindelsen mellem by og natur. Men hvordan udnyttes de muligheder som arbejdet med klimatilpasningen bringer?

Forløb:
Kyst+ er et erfaringsnetværk målrettet kommuner og forsyningsselskaber, der ønsker at vidensdele og samarbejde om at udvikle nye løsninger. Netværket faciliteres af Smith Innovation i samarbejde med Orbicon og Lundgrens Advokatpartnerselskab.

Netværket løber over et år og de deltagende kommuner er Odense, Vejle, Horsens, Kolding, Skive og Middelfart.

Resultat:
Målet er en foreløbig udforskning af de varierede problematikker omkring sikring mod havvandsstigninger og et bud på, hvad der skal til, for at vi kan udvikle og implementere løsninger, der sikrer borgere og byer mod havvandstigninger og stormflod og samtidig skaber nye rekreative områder og byudvikling.