Københavns Klimakarré /// Fakta
Projektperiode: 
2014-2015
Parter: 
Rekommanderet
Klient: 
Københavns Kommune

Københavns Kommune har med Københavns Klimakarré ønsket at demonstrere nye måder at sammentænke bæredygtighed, klimaudfordringer og byfornyelse på i København. Smith bidrog med at afdække behovene hos karréens beboere samt at finde virksomheder, der kunne levere bæredygtige løsninger.

Københavns Klimakarré er et fyrtårnsprojekt, der med afsæt i en konkret karré i København skal skabe grobund for en helhedsorienteret og bæredygtig byfornyelse samt gå foran i realiseringen af målsætningerne for et bæredygtigt og klimatilpasset København. Projektet har en demonstrationsværdi, der skal være katalysator for, at nye løsningsmuligheder kan bruges i den øvrige bygningsmasse i København samt i andre bygninger i landet. Det kræver nytænkning og innovation, hvor nye løsninger, nye metoder og nye aktører kommer i spil.

Projektet har en helhedsorienteret tilgang med fokus på løsninger, der sammentænker bygningens funktion i sin helhed, energirenovering, arkitektur, affaldsløsninger og klimatilpasning på baggrund af brugernes behov. Målene er realiseret gennem en aktørdrevet innovationsproces, hvor relevante aktørers kompetencer, viden og ønsker kom i spil.

Projektet forløb i fire faser. En optakt, hvor Klimakarréen blev udvalgt og projektet tilrettelagt. Herefter fulgte et forprojekt, der gennem innovationsdrevet involvering skulle nå frem til nye løsningsmuligheder for bæredygtig byfornyelse samt give en dybdegående forståelse af det faktiske behov, der gør sig gældende blandt brugerne. Hovedprojektet var centreret om byfornyelsen af den udvalgte karré. Og afslutningsvist fulgte en evaluering af forløbet samt en fortsat branding af resultaterne af projektet.

Smith var involveret i forprojektet og gennemførte i samarbejde med Rekommanderet den innovationsdrevne involvering for Københavns Kommune. Forprojektet var bygget op i tre trin, hvor der først blev sat fokus på at forstå behovet hos brugerne, potentialet i de københavnske ejendomme og visionerne i Københavns Kommune. Herefter blev der åbnet for løsningsrummet og afslutningsvist viste forprojektet, hvordan de nye løsninger kan bruges i sin helhed i forhold til den udvalgte karré. I det sidste trin blev der skabt en overgang til det efterfølgende hovedprojekt, ligesom forprojektet blev udgivet som et inpsirationskatalog samt en opsamling, der understøtter ikke blot en overgang til hovedprojektet, men også en overgang til grøn vækst, branding og et videre arbejde med byfornyelsen og det kommunale arbejde som katalysator for udvikling.

Afdækning af behov blandt beboerne i karréen
Beboerne lærte hinanden at kende, da hegnene mellem gårdene blev revet ned.
Energimærket for karréens ejendomme er i gennemsnit "D".

Københavns Klimakarré // Downloads