Innovationsstrategi for Marselisborg Ressourceanlæg /// Fakta
Publishing year: 
2017
Klient: 
Aarhus Vand

Innovationsstrategi for Marselisborg Ressourceanlæg /// Ydelser

En innovationsstrategi for Marselisborg Ressourceanlæg skal sikre, at Aarhus Vand udvikler verdens mest ressourceeffektive renseanlæg. 
 

Smith har udarbejdet en innovationsstrategi for Aarhus Vand, som fungerer som input til arbejdet med at tilrettelægge og udvikle et nyt Marselisborg Renseanlæg ved navn Marselisborg Ressourceanlæg (på engelsk Marselisborg ReWater). Ambitionen er at etablere et i alle henseender "state-of-the-art" anlæg i dansk og international sammenhæng. 

Etableringen af Marselisborg Ressourceanlæg sker som led i en målsætning om at samle al spildevandsrensning i Aarhus på to faciliteter: Marselisborg og Egå. Anlægget ved Marselisborg skal i den forbindelse fremover håndtere øgede vand- og affaldsmængder, samtidig med at miljøbelastningen skal nedsættes. Endvidere skal anlægget indpasses i en bynær sammenhæng og bidrage positivt til en lokal/regional by- og erhvervsudvikling.

Innovationsstratgien er struktureret omkring to dele:

Del 1: Vision og innovationsprincipper - hvordan opleves Marselisborg Ressourceanlæg i 2050, og hvilke principper ligger til grund for innovationstilgangen.

Del 2: Innovationsudfordringer - hvad er de centrale hovedudfordringer, der ikke kan løses med afsæt i de i dag kendte tilgange og løsninger.  

 

Innovationsstrategien kan downloades i boksen til venstre på siden.

Innovationsstrategi for Marselisborg Ressourceanlæg // Downloads