Innovationsradar.dk /// Fakta
Projektperiode: 
2010-2015
Klient: 
Realdania

Innovationsradar.dk er et tilbud til alle, der søger et bedre overblik over fonde og andre tilbud til realisering af projekter indenfor det byggede miljø. Innovationsradar.dk er skabt på initiativ af Realdania. Smith Innovation er operatør for initiativet. 

Innovationsradar.dk tager udgangspunkt i, at byggeriet typisk har været dårlig til at udnytte de mange støtte- og tilskudsmuligheder, der står til rådighed for innovative virksomheder og initiativer. Formålet med innovationsradar er derfor dels at give overblik over fundingmulighederne, dels at rådgive om hvordan ansøgnings- og udviklingsforløbet kan tilrettelægges. Målet er, at byggeriets virksomheder og aktører bliver i stand til at systematisere og opskalere deres udviklingsindsats til gavn både for dem selv og samfundet bredt.

Smith har stået bag formuleringen af innovationsradar.dk som del af strategiarbejde udført for Realdania. Udgangspunktet har været kortlægningen af, at byggeriets virksomheder er dårlige til at tiltrække offentligt tilgængelige udviklingsmidler; bl.a. som følge af at byggebranchen trods sin strategiske betydning ikke formår at indskrive sig i de centrale samfundsdagsordner. 

Smith Innovation er operatør på innovationsradar.dk. Vi har ansvaret for at identificere og opdatere de mere end 150 fonde og tilskudsordninger, som er relevante for byggeriet. Smith rådgiver desuden virksomheder i, hvordan fonde kan hjælpe deres udviklingsprojekter på vej.

Der bliver ydet 1:1 rådgivning om projektudvikling, fundingmuligheder og ansøgninger til fonde.
Gå hjem møde 2013 om innovationspotentialet i SMV'er afholdt hos Gaiasolar
Gå hjem møde 2014 om udviklingsprojekters overgang til markedet afholdt hos Fiberline
Støttegivere og investorer har forskellige betingelser for bevilling af kapital

Innovationsradar.dk // Downloads