Innovationsforløb Alevator.dk /// Fakta
Projektperiode: 
2012
Klient: 
Alevator.dk

Alevator.dk indbygger elevatorer i ældre etageejendomme, så boligen bliver mere tilgængelig og fleksibel i forhold til ændrede behov. Markedet er potentielt stort, men også opdyrket. Smith har gennemført et innovationsforløb med henblik på at identificere de mest lovende veje for udviklingsarbejdet og modning af markedet.

Smith har gennemført et kort målrettet udviklingsforløb for Altan.dk med henblik på at få overblik over, hvad der skal til for at modne Alevator.dk som et selvstændigt forretningsområde i Altan.dk. Forløbet skulle inspirere til at se Alevator.dk i en større helhed som afsæt for at prioritere udviklingsarbejdet, herunder danne udgangspunkt for udviklingsprojekter med ekstern medfinansiering.

Alevator.dk bygger videre på Altan.dk’s erfaringer med at gennemføre byggeprojekter i eksisterende ejendomme i samarbejde med boligforeninger og bestyrelser. Alevator.dk er, som altan.dk, kendetegnet ved, at virksomheden har den fulde entreprise. Målet er, at byggeprojektet er så let som mulig at igangsætte og gennemføre for boligforeninger og bestyrelser.

Samlet set er opgaven for Alevator at gøre Altan.dk kunsten efter. At modne markedet for elevatorer, så produktet går fra at være en luksus specialløsning for de få til at være et gennembearbejdet og vigtigt produkt for mange. For brugerne og ejerne handler det om at dokumentere effekten af elevatorer, så den er billig og let at købe ind i. Og for Alevator handler det om at systematisere arbejdsgangene og modne relationen til nøgleleverandører.

Innovationsprocessen har været bygget op omkring to målrettede workshop, hvor Alevator.dk har kunnet koncentrere deres arbejdsindsats. Som et supplement til workshopforløbene er der blevet gennemført interviews med beboere hhv. med og uden elevatorer, der sammen med desk research har fungeret som input til at vælge de mest lovende markedsindgange.
 

Elevator i den gamle køkkentrappe
En elevator øger tilgængeligheden for børnefamilier