Innovation til marked /// Fakta
Projektperiode: 
2018-2020
Støtte: 
Realdania
Klient: 
Realdania

Innovation til marked er en støtteordning, der hjælper nye bæredygtige produkter og services til byggeriet ud på markedet. 

Udfordring:

Innovation til marked er sat i verden for at afhjælpe den udfordring, at alt for mange nye bæredygtige produkter til byggeriet ikke lykkes med at gå fra idé til marked. Det vil sige, at de aldrig kommer ud og bliver brugt gentagne gange i byggeriets praksis.

Forløb:

Innovation til marked bygger videre på erfaringer fra Realdania kampagnen TEST, der i perioden 2011-2015 ydede økonomisk støtte og rådgivning til markedsmodningen af bæredygtige løsninger til byggeriet. TEST kampagnen viste, at der er et fortsat behov for hjælp til virksomheder ift. at få nye bæredygtige produkter til byggeriet på markedet i stor skala. 

Innovation til marked har derfor fokus på opskaleringen af marked og kunder, så nye bæredygtige produkter bliver anvendt på konkrete byggesager og kommer på markedet i stor skala – både i Danmark og i udlandet. 

Smith Innovation er fagligt sekretariat for Innovation til marked og har stået for formuleringen af initiativet.

Resultat: 

Innovation til marked er et initiativ under Realdanias innovationskampagne målrettet byggeriets virksomheder. Innovation til marked løber fra medio 2018 til medio 2020 med seks ansøgningsrunder. Der er i alt afsat 20 mio. kr. til initiativet.  Virksomheder, der ansøger ordningen, kan modtage eventuel økonomisk støtte og få rådgivning fra et tilknyttet ekspertpanel som hjælp til at realisere de første - ofte svære - salg ved introduktion af nye bæredygtige produkter til byggeriet.