Innovation i byggeriet /// Fakta
Project status: 
Afsluttet
Projektperiode: 
2015-2016
Publishing year: 
2016
Klient: 
Realdania

Realdania har støttet gennemførelsen af en statistisk udredning af byggeriets innovationsindsats og -dynamik på baggrund af en række analyser foretaget af Smith.

Har byggeriet et innovationsproblem? Det er ofte hørt, men er det en konstatering eller en antagelse – fakta eller fordom? På opdrag af Realdania har Smith gennemført en kvantitativ udredning af byggeriets innovationsindsats og -dynamik på baggrund af en række analyser ligeledes foretaget af Smith.

Resultaterne er videregivet i form af en række nøgletal for byggeriets innovationsaktivitet og -kapacitet og udgivet af i baggrundsrapporten ”Innovation i byggeriet - En kvantitativ kortlægning af innovationsaktivitet og -kapacitet i dansk byggeri”, august 2016.

De primære data bygger på tal indhentet ved kørsler efter særlige brancheinddelinger fra statistiske databaser, herunder Danmarks Statistisk og Eurostat, patentdata fra EUIPO (European Union Intellectual Property Office), regnskabstal samt kortlægning af fondsuddelinger. 

Til Smiths vidende er den anvendte inddeling af byggeriet, som er anvendt i analysen, ikke tidligere blevet brugt i lignende analyser, hvorfor kortlægningen breder sig ud over et større område end traditionelle analyser, der typisk afgrænser byggeriet til de udførende aktører (’bygge og anlæg’), mens nærværende innovationsanalyse også omfatter materialeproducenter, arkitekter, ingeniører og drift. Tilsvarende er der lagt et bredere innovationsfokus, da også mere indirekte innovationsaktiviteter (fx patenter, varemærker m.m.) undersøges foruden de direkte innovationsaktiviteter (fx FoU).

Analysens resultater er præsenteret under følgende emner:

 • Eksport
 • Innovation, forskning og udvikling
 • Størrelse og skalafordele
 • Den selvoplevede innovation
 • Intellektuelle rettigheder
 • Funding
 • Startups og iværksætteri
 • Udenlandsk aktivitet i Danmark
 • Markedskoncentration
 • Uddannelsesniveau
 • Kommunikation og digitalisering
 • Andre forhold

Udvalgte nøgletal fra baggrundsrapporten er udgivet af Realdania i en række ”faktaark”, der er et kortfattet koncentrat af de bagvedliggende analyser og baggrundsrapporten målrettet en bredere målgruppe.

 

Innovation i byggeriet // Downloads