Innovation i byggeriet /// Fakta
Publishing year: 
2016
Klient: 
Realdania

Har byggeriet et innovationsproblem? Det er ofte hørt, men er det en konstatering eller en antagelse – fakta eller fordom? I følgende rapport præsenteres en lang række nøgletal for byggeriets innovationsaktivitet og -kapacitet på baggrund af en kvantitativ kortlægning, der giver et billede af, hvordan dansk byggeri performer.

Realdania arbejder for at fremme livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. At understøtte en byggebranche, der både er effektiv og innovativ, er et vigtigt element heri. Arkitekter, ingeniører, udførende og producenter, der hver for sig og ikke mindst sammen løbende forbedrer sig, er forudsætningen for, at vi kan bygge de rigtige rammer til stadig nye behov og til en overkommelig pris.

Et aspekt af dette er at sikre, at arbejdet med branchens udvikling baserer sig på faktuel viden. For hvordan står det egentlig til med byggeriets innovationsindsats og -kapacitet? Hvad fungerer, og hvad fungerer ikke? Uden at kende udgangspunktet er det svært at vide, om byggeriet som branche forbedrer sig, og om vi er på rette vej.

Realdania har derfor valgt at støtte gennemførelsen af en statistisk udredning af byggeriets innovationsindsats og -dynamik på baggrund af en række analyser foretaget af Smith Innovation.

Med denne baggrundsrapport udgivet af Smith Innovation videregives resultaterne af analyserne som en lang række nøgletal for byggeriets innovationsaktivitet og -kapacitet.

Derudover er udvalgte nøgletal offentliggjort i en række ”faktaark” udgivet af Realdania, som et koncentrat af de bagvedliggende analyser og nærværende rapport. Håbet er, at vi med kortlægningen kan være med til at styrke og kvalificere debatten og politikudviklingen inden for innovation i byggeriets virksomheder – og i sektoren som helhed.