Innosite - åben innovation i byggeriet /// Fakta
Projektperiode: 
2011-2015
Klient: 
Dansk Arkitektur Center

Innosite - åben innovation i byggeriet /// Ydelser

Udfordring: 
Hvordan kan man sikre at åben innovation som kilde til nytænkning også kommer byggeriet til gode samt at metoderne og løsningerne er tilpasset danske forhold?
 
Forløb:
Smiths rolle bestod dels i formulering af initiativet, dels i at bistå med formulering af de løbende konkurrencer samt sikre virksomhedsdeltagelse.  

Resultat:
Innosite, der er en åben web-baseret idéplatform, som gør det lettere for byggeriets virksomheder at få adgang til ideer og viden udefra, og dermed gør byggeriet mindre selvrefererende i sin problemløsning