InnoChain /// Fakta
Projektperiode: 
2017-2018
Støtte: 
EU Horizon 2020
Parter: 
CITA, Bartlett School of Architecture, Foster + Partners, Buro Happold, BIG m.fl.

Smith er af en partnerne bag nyt forskningsnetværk, der skal nytænke en tværfaglig praksis inden for bygningsdesign.

Udfordring:

InnoChain (Building Innovation in the Extended Digital Chain) er et forskningsnetværk der, centreret omkring 15 ph.d.-stillinger inden for arkitektur og ingeniørvidenskab, skal forene ny viden skabt gennem forskning med effekt i praksis. Netværkets overordnede formål er således at styrke og udvikle en innovativ designpraksis i byggeriet. Målet er at uddanne en ny generation af tværfaglige forskere, der med øjnene rettet mod praksis kan ændre på den måde, vi tænker, designer og bygger vores fysiske omgivelser.

Forløb:

16 Ph.d.-projekter skal udvikle ny viden om, hvordan avancerede digitale designværktøjer kan udfordre og forbedre fremtidens byggekultur, så vi får mere bæredygtige og intelligente materialer og designløsninger.

Udviklingen af de nye tværfaglige designmetoder skal udvikles gennem en praksisbaseret og branchefokuseret tilgang. Bag InnoChain står derfor et tværeuropæisk og tværfagligt konsortium bestående af seks førende forskningsinstitutioner og 14 ’branchepartnere’, der i praksis beskæftiger sig med arkitektur, teknik, design, softwareudvikling eller produktion.

Smiths rolle er at understøtte, at den nye viden reelt kommer ud og bliver en del af ny praksis, nye løsninger og nye produkter.

Resultat:

Smith har arbejdet med de Ph.d.-studerende gennem et coaching forløb, der har haft fokus på at omsætte deres innovationer til praksis. Dette især med fokus på de kommercielle aspekter af udviklingen.

Ved at stille spørgsmål såsom: Hvem løser løsningen et problem for? Hvor i værdikæden skabes den primære værdi? Hvem skal man samarbejde med om fx afprøvning? Og hvor skal salgskanalen placeres, hvis løsningen skal blive en succes på markedet? - har Smith således gjort en indsats med at hjælpe forskningen i InnoChain programmet over i konkret anvendelse i byggeriet.