Idekatalog - Vandet fra landet /// Fakta
Publishing year: 
2014
Støtte: 
Naturstyrelsen
Parter: 
Teknologisk Institut og Orbicon

Sådan ligger landet. Men hvor ligger vandet? Det spørgsmål trænger sig på i samme takt som regnen falder. For når det drypper på landet, så fosser det i byernes vandløb.

Vandet fra landet tager fat i problemstillingerne omkring det vand, der strømmer fra landområderne til byen via vandløb og skaber oversvømmelser.

Nye udfordringer kræver nye svar hvilket igen rejser behovet for at få viden og parter i spil der ikke traditionelt arbejder med vandhåndtering. Det har gjort det naturligt at gøre en åben idekonkurrence til en central del af partnerskabet. For – som det vil fremgå – så opstår de spændende løsninger i samspil mellem mange hensyn og fagligheder. Temaer som biodiversitet, naturbeskyttelse, landbrugsproduktion, borgerinddragelse, styring og varsling, planlægning og beslutningstagen m.m. indgår alle som centrale elementer, når det handler om at få styr på og glæde af vandet fra landet.

I denne publikation præsenteres resultatet af den åbne idekonkurrence for Vandet fra landet, der blev afholdt fra oktober til december 2014.
 

Idekatalog - Vandet fra landet // Downloads