Idé til program /// Fakta
Projektperiode: 
2010-2012
Støtte: 
Realdania og Erhvervs- og Byggestyrelsen – Brugerdreven Innovation
Parter: 
Region Hovedstaden (bygherrefunktioner med ansvar for hospitalsbyggeri)
Klient: 
Bygherreforeningen

Udfordring: 
Idé til program er et projekt med fokus på de tidlige stadier inden for byggeri. Idé til program tager udgangspunkt i den professionelle bygherrerolle, men har et bredt alment perspektiv. Hovedspørgsmålet er, hvordan skaber man en bedre baggrund for bygherrens dispositioner i forhold til at skabe de bedste rammer for den samlede byggeproces.

Forløb: 
Smith har været med til at udvikle projektet og har været ansvarlig for gennemførelsen af en lang række udviklingsaktiviteter, der kortlagde nye måder at inddrage brugeren på gennem byggeforløbet. I alt blev 20 forskellige metoder til brugerinddragelse og brugerkommunikation udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med især hospitalsbyggeri.

Resultat:
Samling af best practice samt nye metoder og værktøjer til brugerinddragelse til gavn for bygherrens arbejde fra den første idé til det færdige byggeprogram.

Idé til program // Downloads