Fremtidens Sølund - fællesskaber på tværs af generationer /// Fakta
Project status: 
Ikke påbegyndt
Projektperiode: 
2018-2022
Parter: 
C.F. Møller (totalrådgiver), Tredje Natur, Bascon, Transsolar
Klient: 
Samvirkende Boligselskaber (SAB) i samarbejde med KAB og Københavns Kommune
Smith's role in the project: 
Procesfacilitator

Fremtidens Sølund - fællesskaber på tværs af generationer /// Ydelser

Udfordring:
Hvordan sætter man nye standarder for generationsfællesskaber ved at udfordre og udnytte de fysiske rammer? Fremtidens Sølund er et visionært byggeri, der skal skabe fællesskab på tværs af generationer og boformer og mellem arbejdsplads og hjem. Samtidig skal det indfri en ambition om at tilføre København, og særligt Nørrebro, et arkitektonisk varemærke. 

Forløb:
Sammen med C.F. Møller (totalrådgiver), Tredje Natur, Bascon og Transsolar har vi vundet konkurrencen om Fremtidens Sølund. Vores teams tilgang til opgaven afspejler, at byggeriet skal være et ambitiøst forgangseksempel for fremtidens byintegrerede plejecenter, som vil udgøre et centralt forankringspunkt og bindeled for udviklingen omkring Ryesgadekvarteret, men også hele Nørrebro.  

Som procesfacilitator er Smiths primære rolle i projektet at sikre synergi og samspil i samarbejdsprocessen mellem bygherre, boligorganisationer, kommunale forvaltninger og ikke mindst brugere og beboere. Vi vil bl.a. arbejde med at afdække og inddrage lokalområdet og de forskellige interessentgrupper og deres forståelser af og forventninger til byggeriet.

Resultat:
Fremtidens Sølund skal være et generationernes sted, hvor københavnerne kan få mulighed for at bo og opholde sig på tværs af alder. Centralt i projektet står plejecentret som et pejlemærke for fremtidens pleje, men også – eller måske også baseret på – et sted hvor generationer blandes og kan lære af hinanden. Og hvor vi ikke alene udvikler nye bo- og boligformer, men også bruger fællesskaber til at skabe et rigere liv for både mennesker og samfund.

Projektet er endnu ikke påbegyndt.