Fra Amtssygehus til bykvarter /// Fakta
Projektperiode: 
2016-2017
Parter: 
Vandkunsten, Labland Arkitekter, Dansk Energi Management & Esbensen, Neuland v/Anne Tietjen
Klient: 
Aarhus Kommune
Smith's role in the project: 
Underrådgiver

Udfordring:
Hvordan udvikler Aarhus Kommune det gamle Amtssygehus på Tage Hansens Gade til en moderne og fremtidssikret bydel med mangfoldighed, egenart og herlighedsværdi? Udviklingsplanen for området skal rumme strategiske, fysiske og økonomiske planer samt overvejelser om etapedeling og tidsplaner for realisering.

Forløb:
Smith har været underrådgiver på team Vandkunsten i et parallelopdrag med ansvar for at sikre udviklingsplanens erhvervsmæssige potentialer, for at lægge en strategi for en målrettet aktørinddragelse og for at områdets potentialer blev kortlagt holistisk med fysiske, finansielle, menneskelige og politiske ressourcer for øje. Vi udarbejdede desuden en cashflowmodel, som sikrede en økonomisk bæredygtig etapeplan og ved realisering udfolder stedets potentialer, og som både kommune, beboere og investorer kan forholde sig til foruden at være et brugbart værktøj undervejs i designprocessen. 

Resultat:
Smith udviklede en strategi for erhvervsudvikling, for midlertidighed og for hvordan fremtidige og nuværende beboere og de erhvervsdrivendes behov operationaliseres, så det danner grobund for en blandet bydel. Opgaven med at udvikle en bæredygtig, robust og kommerciel realiserbar udviklingsplan for Amtssygehuskvarteret handlede om at skabe positive møder mellem forskelligheder. At give plads til by, begrønning og klimatilpasning. Til boliger, erhverv og et rigt kultur- og fritidsliv. At udnytte stedets centrale placering og skabe nærhed i den lille skala og bygge videre på de kulturhistoriske værdier.  

Se Fra Amtssygehus til bykvarter - udviklinsplan for Tage Hansens Have

Læs mere om byudviklingsprojektet hos Aarhus Kommune