Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv /// Fakta
Publishing year: 
2010
Klient: 
Bygherreforeningen

Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv /// Ydelser

Denne rapport præsenterer en række bud på digitalisering i byggeriet set ud fra byg- og driftsherrernes egne forretningsmæssige processer. Rapporten analyserer barrierer for øget brug af digitale styrings- og planlægningsredskaber hos byg- og driftsherrerne og anviser, hvor de væsentligste potentialer er i forhold til at sikre digitalisering af især driftsfunktioner.

Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv // Downloads