Energirigtig renovering af laboratorier /// Fakta
Projektperiode: 
2011
Klient: 
Universitets- og Bygningsstyrelsen (i dag Bygningsstyrelsen)

Energirigtig renovering af laboratorier /// Ydelser

Udfordring:
Identifikation af udviklingspotentialer for laboratorieindretning, der blandt andet kan bidrage til en reduktion af energiforbruget i universiteternes laboratoriebygninger.  

Forløb:
Facilitering af visions- og udviklingsproces i forbindelse med den kommende renovering af laboratorier i den danske universitetssektor. Gennem interviews, deskresearch og workshops blev 10 forskellige tilgange til energirigtig renovering af laboratoriebyggeriet beskrevet og prioriteret.

Resultat:
Rapport indeholdende

1) en kortlægning af hvor det i lyset af byggevolumen, efterspørgsel i relaterede byggeopgaver, energiforbrug og øvrige efterspørgselsforhold er særlig vigtigt at sætte ind,
2) et idekatalog over mulige udviklingsprojekter for laboratoriebyggeri samt relevante fokusområder for en eventuel erhvervs PhD,
3) en vurdering af hvilke idespor det er mest oplagt at forfølge i dialog med markedets aktører med henblik på en senere igangsættelse af konkrete udviklingsprojekter.