Effekten af Innovationsradar /// Fakta
Project status: 
Afsluttet
Projektperiode: 
2011-2015
Publishing year: 
2016
Klient: 
Realdania

Effekten af Innovationsradar /// Ydelser

Hvad kan man sige om den ”typiske” udviklingsorienterede virksomhed i byggeriet og den støtte, som de modtager? Hvad er de typiske udfordringer, når man søger udviklingsstøtte, og hvordan kan et initiativ som Innovationsradar.dk hjælpe? 

Publikationen præsenterer hovedkonklusionerne fra en undersøgelse foretaget blandt et udsnit af de virksomheder, som Innovationsradar.dk har rådgivet i perioden 2011-15 med henblik på at tegne et billede af byggeriets tværgående forudsætninger for og erfaringer med at søge og opnå ekstern funding. Ligeledes præsenteres resultaterne af en analyse af byggeriets andel af den erhvervsrettede udviklingsstøtte uddelt i årene 2010 og 2013, som en indikation på, hvorvidt byggesektoren er blevet bedre til at opnå eksterne udviklingsmidler. 

Da Innovationsradar.dk gik i luften i 2011 var det som led i et samlet femårigt innovationsinitiativ igangsat af Realdania med det formål at medvirke til at skabe og videreudvikle et aktivt innovationsmiljø i Danmark og fremme innovationen i byggeriet. 

Det skorter nemlig ikke på kreativ og løsningsorienteret idéudvikling i byggeriet. Men byggeriets virksomheder har ikke været (tilstrækkeligt) gode til at omsætte de mange gode idéer til nye løsninger – produkter og metoder – som rækker ud over det enkelte byggeri. Og byggebranchen har typisk været dårlig til at udnytte de mange støtte- og tilskudsmuligheder, der står til rådighed for innovative virksomheder og initiativer. 

Formålet med Innovationsradar.dk har derfor været at gøre det let for byggeriets udviklingsorienterede virksomheder, iværksættere, udviklingskonsortier o.a. at finde frem til og få overblik over de fundingmuligheder, som gør det muligt at omsætte gode idéer til praktiske løsninger. Samtidig har Innovationsradar.dk ydet rådgivning om, hvordan et ansøgnings- og udviklingsforløb kan tilrettelægges med udgangspunkt i sparring på blandt andet ansøgningsprocesser, forretningsplaner, markedsanalyser og fundingstrategier som led i fondssøgningsarbejdet. Alt sammen med det mål at gøre byggeriets virksomheder og iværksættere bedre til at systematisere og opskalere deres udviklingsindsats til gavn både for dem selv og samfundet bredt. 

Effekten af Innovationsradar // Downloads