Digitaliseringsstrategi for rådgivervirksomhed /// Fakta
Projektperiode: 
2018
Parter: 
NTI
Klient: 
EKJ

Digitaliseringsstrategi for rådgivervirksomhed /// Ydelser

Udfordring:

EKJ er en veldreven og velkonsolideret dansk baseret rådgivende ingeniørvirksomhed med en bred opgaveportefølje indenfor byggeri og anlæg. Som led af en fortløbende udvikling af virksomheden ønsker EKJ en samlet og medarbejderforankret strategi for, hvordan digitalisering kan fremme lønsomhed og medarbejdertilfredshed internt samt eksternt styrke EKJs position på rådgivningsmarked i takt med, at der stilles stadig større krav til BIM og VDC.

Indførelse af nye digitale redskaber og arbejdsgange - såvel som forbedring af de eksisterende - skal ske i et samspil med den overordnede strategi, den eksisterende organisation samt de kompetencer og medarbejderværdier, der kendetegner EKJ.  

Forløb:

Smith har, sammen med NTI, faciliteret et workshopforløb for EKJ med inddragelse af EKJs bestyrelse og en følgegruppe for EKJ. Dette for at fastlægge EKJs digitaliseringsstrategi frem mod 2025.

Resultat:

Resultaterne af strategiforløbet er sammenfattet i en digitaliseringsstrategi formuleret af NTI og Smith i tæt dialog med EKJs daglige ledelse. Strateginotatet falder i to dele: den første del beskriver og diskuterer de langsigtede målsætninger og udgangspunkter for digitalisering for EKJ. I anden del beskrives de konkrete initiativer, der bør igangsættes frem mod 2020 for at styrke en koordineret brug af digitale arbejdsgange og værktøjer samt en række anbefalinger til EKJs bestyrelse.