COHERENT /// Fakta
Projektperiode: 
2017-2020
Støtte: 
Innovationsfonden
Parter: 
DTU, DHI, Kystdirektoratet m.fl.

Projektet COHERENT samler og skaber ny viden om begrænsning af skader ved oversvømmelser i kystområder på tværs af forskere, kommuner, myndigheder og virksomheder.

Udfordring:

Der er store omkostninger på spil for både borgere, natur og samfund, når storme truer de danske kystområder. Hvordan vil klimaændringerne påvirke fremtidens storme? Og hvordan kan vi gennem klimatilpasning imødegå skader og planlægge katastrofeberedskab og indsatser, så vi bedst muligt beskytter vores værdier? 

Forløb:

COHERENT er et tværfagligt forsknings- og innovationsprojekt, der udvikler ny viden og løsninger til at integrere katastrofeberedskab og klimatilpasning for en bedre risikohåndtering i kystområder. Dette på tværs af forskere, kommuner, myndigheder og virksomheder. Projektet løber over tre år fra ultimo 2017 til ultimo 2020.

Med i projektet er følgende projektpartnere: DTU, DHI, Kystdirektoratet og Smith Innovation. Derudover deltager: DMI, Environment Solutions, HZG - Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Stormflodssikring, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samt case-kommunerne Ringkøbing-Skjern Kommune, Skive Kommune og Aabenraa Kommune. 

Resultat: 

Formålet med COHERENT er at udvikle et nyt model- og datasystem, der skal give bedre grundlag for at håndtere oversvømmelser fra hav og afstrømning fra opland. Som et konkret værktøj til oversvømmelsesberørte kommuner skal platformen understøtte katastrofeberedskab og klimatilpasning ved at integrere flere forskellige indsatser til planlægning og effektiv handling i forbindelse med oversvømmelser. Dette ved at kombinere viden om vejr og vandstand med estimeringer af skadesomkostninger og guidelines til risikostyring. 

En styrket og integreret tilgang til risikohåndtering kan afhjælpe de store tab, som oversvømmelser medfører for borgere, natur og bygninger, men også skabe nye forretningsmuligheder, hvor danske kompetencer og løsninger kan føres videre ud i resten af verden.

Smiths primære opgaver i projektet er at sikre, at udviklingen af platformen bliver brugerdrevet og at der er fokus på de planmæssige, finansielle og menneskelige elementer på lige fod med de tekniske. Det vil sige at oversætte kommunernes behov til en række kravsspecifikationer for platformen og facilitere samspillet imellem aktørerne. Derudover skal vi bidrage til udviklingen af de supplerende guidelines og andre ikke-tekniske værktøjer, ligesom vi står for kommunikationsaktiviteter i projektet.  

Projektet er støttet af Innovationsfonden med 10 mill. kr.