Arkitekturpolitik for Københavns Kommune /// Fakta
Projektperiode: 
2016
Klient: 
Københavns Kommune

Arkitekturpolitik for Københavns Kommune /// Ydelser

Udfordring:
Københavns kommune har besluttet at formulere en ny arkitekturpolitik. Arkitekturpolitikken skal supplere kommuneplan, vision for trafik- og miljøforvaltningen og en række vedtagne strategier m.m. Arkitekturpolitikken bygges op omkring en række principper for udviklingen af kommunens byggede miljø. Derudover skal den endelige politik fungere som et dialogredskab, og processen med at formulere den være inddragende, internt såvel som eksternt.

Forløb:
En inddragelses-, inspirations- og struktureringsproces med det formål at afsøge interne og eksterne aktørers ønsker og behov ift. politikken samt udvikling af en robust struktur, der kan rumme alle det indsamlede materiales centrale pointer. 

Resultat:
Facilitering af såvel ekstern som intern inddragelse. En struktur der giver en samlende rammefortælling og ni robuste principper for arbejdet med den arkitektoniske udvikling af København.