Agile planlægnings- og procesmetoder /// Fakta
Project status: 
Afsluttet
Projektperiode: 
2018
Klient: 
Byggeri Københavns Strategiske Partnerskaber

Agile planlægnings- og procesmetoder /// Ydelser

Udfordring:

Hvordan får man skabt ”hoved og hale” blandt mange tværgående (udviklings)opgaver? Hvordan får man sikret og synliggjort fremdrift i arbejdsopgaverne? Hvordan prioriterer og ressourcesætter man opgaver?

Forløb:

For en tværgående udviklingsgruppe i Byggeri Københavns Strategiske Partnerskaber (ByK) har Smith gennemført et workshopforløb, der skal give inspiration til, hvordan ByK til i højere grad kan arbejde mere ”agilt” med udviklingsprojekter. Dette med input og inspiration fra andre organisationer og brancher. 

Resultat:

Smith har faciliteret to workshopdage med udviklingsgruppen. Som afslutning på dag 2 er der skitseret en kort handleplan for, hvordan gruppen fremadrettet kan arbejde med synliggørelse af fremdrift, prioritering, ressourcesætning m.v. af opgaver.