”One-stop-shop” skal motivere til elbesparelse i Københavns Kommune /// Fakta
Projektperiode: 
2015
Klient: 
Københavns Kommune

Med et ”one-stop-shop” koncept som løftestang, skal Smith sammen med en række eksperter, der leverer tekniske løsninger inden for ventilation, belysning og køling motivere små og mellemstore virksomheder til at spare på elektriciteten. 

Kontorvirksomheder har i dag et højt elforbrug og manglende fokus på at nedbringe deres energiudgifter. Derfor ønsker Københavns Kommune, at opgaven skal ændre praksis på sigt. Med en overskuelig og lettilgængelig proces, måling af indeklima med henblik på øget medarbejdertilfredshed og CSR-hensyn er det ønsket, at hjælpe virksomheder og kommune på vej mod en sundere og renere by.

Som en del af opaveløsningen præsenterer Smith en ny og spændende finansieringsmodel og perspektiverer tanken om energieffektivisering til andre klimarelaterede dagsordener. Forslaget bidrager både til at forbedre indeklimaet i den enkelte virksomhed, hvor vi vil værdifastsætte NEB (Non-Energy Benefits) og synliggørelse et bedre indeklima, og til den overordnede klimatilpasningsdagsorden, hvor det kan bidrage til at opfylde Københavns ambition om at blive CO2 neutral hovedstad i 2025.

Tanken er, at rådgivning om energibesparende udstyr, finansiering af elbesparelser, tilbudsindhentning, NEB i kontorbranchen og løbende ekstern kommunikation af virksomhedernes indsats, kan skabe en platform, hvorfra vi på sigt kan udbrede motivationen til at spare på energiforbruget. Smith ser det med andre ord som en langsigtet og vedvarende opgave at begrænse forbruget af elektricitet, og med en betragtelig egenfinansiering i projektet er det ønsket, at opgaven skal danne basis for videreudviklingen af en skalerbar grøn forretningsmodel.