Smith er som en del af Team Vandkunstens forslag valgt til at omdanne det gamle Amtssygehus i Aarhus til ny bydel. Historien, moderne byudvikling og arkitektur skal skabe identitet og nytænkning i det nye kvarter.

Amtssygehuset på Tage-Hansens Gade er placeret helt centralt i Aarhus by – med den Gamle By, Botanisk have og Ceres Byen lige om hjørnet. Sygehuset står tomt, når Region Midtjylland flytter hospitalsfunktionerne til Det Nye Universitetshospital i Skejby. Derfor har der været udskrevet en parallelkonkurrence om udviklingen af området omkring Amtssygehuset, hvor Team Vandkunstens forslag er blevet udvalgt til videre bearbejdning.

Vores forslag til byomdannelsen er udviklet i team med Vandkunsten, Labland Arkitekter, Dansk Energi Management & Esbensen og Neuland. Som team glæder vi os til at arbejde videre med at transformere dette centrale sted i byen og blandt andet introducere en lavere, tættere boskala ganske tæt på centrum.