Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

fremtidens-hospitaler-ws-billede

 

Fremtidens hospitaler findes ikke – i hvert fald ikke i den forstand, vi kender dem i dag. Fremtidens hospitaler er viden og kommunikation lige så vel som bygninger, er bevidsthed og bebyggelse, er integreret i byen og dagens liv og konstant tilstedeværende. De fylder mindre fysisk. Og mere mentalt.

Dette er kort sagt essensen hvis man giver et lille dusin studerende fra knap 10 uddannelsesretninger lov til at beskrive deres drømmehospital anno 2025.  

 

Flere tendenser sætter ifølge de studerende scenen for ud- og afviklingen af hospitalerne, i gængs forstand. Hospitalet som lifecoach – at være borger kræver en aktiv indsats og hospitalets rolle er at understøtte det sunde liv snarere end (kun) at reparere det syge.  Fokus på det hele menneske – patienten er ikke bare en defekt maskine, men et individ der fordrer og heles gennem indflydelse og aktiviteter der skaber sammenhæng til tiden før og efter evt indlæggelse. Digitalisering og forbundethed – ny teknologi opløser skellet mellem fysiske og virtuelle strukturer. Internt handler det om elektroniske systemer der taler sammen og som reducerer gentagelser og informationstab. Og eksternt om at få råd og vejledning over nettet, ikke bare af eksperter, men også af andre brugere. Sociale medier, Ipads og smartphones er mindst lige så vigtige byggesten som betonelementer og ventilationsskakte.

 

De studerendes vision peger i retning af et hospital der er tæt på verden – er i verden. Der ønskes rummeligt nære overgange mellem hospital og livet udenfor. Der ønskes en bredere palet af dagligdagsaktiviteter tæt på – aktiviteter og stemninger, som kendes fra andre livssituationer, som tiltrækker liv og gør det attraktivt at bruge hospitalet ofte og i mange sammenhænge. Der ønsket kort sagt et opgør med hospitalet som en særegen institution, man kun besøger i særlige (og problematiske) situationer.

 

Hvordan dette ser ud i praksis er et godt spørgsmål. Men givet er det, at der er brug for at tage den store skala i brug når de fysiske, sociale og digitale linjer for fremtidens sygehuse – eller rettere ”sundebyer” - skal tegnes. 

 

 

Dette blogindlæg er skrevet med afsæt i fremtidsværksted organiseret og faciliteret af Smith februar 2011 på initiativ af Region Hovedstaden, Bygherrefunktionen for Nyt Hospital Nordsjælland. På fremtidsværkstedet deltog 16 studerende fra knap 10 forskellige uddannelsesretninger. Formålet med workshoppen var at formulere de studerendes vision for drømmehospitalet anno 2025. Fremtidsværkstedet indgår i Region Hovedstadens igangværende visionsarbejde, der skal danne grundlaget for den senere specifikation af Nyt Hospital Nordsjælland.