MATCH! er et nyt rådgivningstilbud til virksomheder inden for byggeri, arkitektur, design og byudvikling, der ønsker at udvikle og kommercialisere løsninger og blive en del af et udviklende fællesskab på tværs af virksomheder, fag og brancher.

Da vi tidligere på året afsluttede Realdania initiativerne Innovationsradar.dk og TEST – din bæredygtige løsning til byggeriet, var det med lovning på, at vi ville føre de gode erfaringer fra innovationsinitiativerne videre.

Det gør vi nu med lanceringen af MATCH!, der er et nyt rådgivningstilbud henvendt til virksomheder og øvrige aktører inden for byggeri, arkitektur, design og digitalisering, der ønsker at komme videre med at udvikle og kommercialisere løsninger til det danske eller internationale marked. MATCH! er forankret i innovations- og væksthubben BLOXHUB og er faciliteret af Smith Innovation, der også drev de faglige sekretariater bag Innovationsradar og TEST. 

Hvad er MATCH!

MATCH! er én samlet indgang til viden, netværk og ressourcer, der giver virksomheder den sparring, der skal til for at skabe nye innovative løsninger, udvikle nye samarbejdsrelationer og ny forretning. Som det ligger i navnet, handler MATCH! om at matche virksomheder med kompetencer og ressourcer, som de ikke selv har adgang til, men som er afgørende for deres udvikling.

Et rådgivningsforløb gennem MATCH! hjælper altså virksomhederne med at afklare og skabe sammenhæng mellem deres udviklingsbehov og de ydelser og kompetencer, der kan gøre en afgørende forskel for at hjælpe virksomheden videre. Helt konkret handler det om at forbinde den eneklte virksomhed med den rette person, organisation eller vidensmiljø, der kan være med til at realisere virksomhedens uforløste potentialer:

 • MATCH med nye samarbejdspartnere
 • MATCH med ny viden og nye perspektiver
 • MATCH med nye finansieringskilder (offentlige som private)
 • MATCH med nye forretningsmodeller og -områder

Ydelser i MATCH!

Et MATCH! forløb bygges op om én eller flere af følgende aktiviteter alt efter virksomhedens behov:

 • Viden på web, herunder adgang til fondsdatabasen på Innovationsradar.dk  
 • Telefonrådgivning med afklaring af muligheder
 • 1:1 møder med identificering af konkrete behov 
 • Åbne faglige arrangementer og events (for alle interesserede)
 • Inviterede netværks- og temamøder (for en lukket kreds af deltagere)
 • Faciliteret mentorforløb
 • Strategisk partnerskabsforløb 

Hvorfor MATCH!

Det byggede miljø – byggeri, arkitektur og design – er kendetegnet ved et stort vækstlag af mindre og mellemstore virksomheder, der er drevet af lysten til at iværksætte nye forretningsidéer. Mange, både mindre og større virksomheder, erfarer også, at det er svært for alvor at slå igennem på danske og ikke mindst internationale markeder.

MATCH! er sat i verden for at hjælpe virksomhederne med at omsætte deres ”drive” og gode idéer til bæredygtige forretningskoncepter, der muliggør opskalering til så vel danske som internationale markeder. Med andre ord, at få bragt løsninger og virksomheder videre, der allerede er i gang, men som har svært ved at komme videre.

Som rådgivningstilbud bygger MATCH! videre på det indhold og de konkrete erfaringer, der har været gjort gennem Realdanias innovationsfremmeindsats i form af støtteordningen TEST, der har støttet markedsmodningen af bæredygtige løsninger til byggeriet samt rådgivningsfunktionen Innovationsradar.dk, der har rådgivet virksomheder og udviklingsprojekter om bl.a. funding og forretningsmodeller.

Læs mere om MATCH!