Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

Tværgående langsigtet samarbejde som forudsætning for radikal innovation i og af byggeriet – det tror vi på! Også (og måske især) når det gælder om at reducere energiforbrug og CO2 belastning uden at kompromittere bygninger og byers oplevede kvaliteter. Derfor har vi i Smith valgt at indgå som partner i Gate21.

Gate21 er en spændende platform for udviklingsorienterede virksomheder, videninstitutioner og ikke mindst overvejende offentlige bygherrer. Med byggeri, transport, byudvikling og energiforsyning som centrale indsatsområder, er der et mere end stort overlap med vores fokus i Smith på at understøtte langsigtet udvikling i det byggede miljø.

 

Vi tror på at det kommunale marked kan sætte rammen for udvikling i hele byggeriets værdikæde. Derfor er Gate21 en rigtig ide.

 

Og vi er samtidig overbesviste om at dette forudsætter et indgående kendskab til byggeerhvervets innovationsprocesser og -vilkår. Derfor vil vi gerne give vores bidrag til en fælles indsats for at åbne porten til et bæredygtigt 21 århundrede.

 

Læs mere om Gate21 på http://www.gate21.dk/