Paper: Til sans og samling - refleksioner over det æstetiske argument /// Downloads

Mens vi venter på sommerens nye paper fra Mikkel A. Thomassen, er her et tilbageblik på sidste års paper om sanser og det sanselige.

Dette paper undersøger det æstetiske, og hvad det betyder for vores måde at gå til verden på. Hvad betyder æstetik for at nå til klarhed eller enighed? Er æstetik og erkendelse hinandens modsætninger eller forudsætninger? Eller har de bare ikke noget med hinanden at gøre? Spiller æstetik en særlig rolle i forhold til nogle typer af erkendelser, og i givet fald hvilke og hvor i erkendelsesprocessen? Hvad er æstetik overhovedet? Og hvordan kommer det til udtryk i et argument?

Særligt er paperets forfatter, partner i Smith, Mikkel A. Thomassen interesseret i, hvad æstetikken betyder for kollektiv beslutningstagen – m.a.o. hvilken rolle det æstetiske har, når en stor gruppe af aktører med forskellige interesser og forudsætninger skal nå til enighed om, hvilken retning de skal gå.

Det er ikke så meget den videnskabelige vidensproduktion eller den kunstneriske erkendelse, der optager. Mere det man i bred forstand kunne kalde en politisk eller social proces om at blive enige om ikke hvad der er, men hvad der kan blive. Ligeledes hører det med til motivationen, at æstetik er et centralt begreb inden for byggeriet. Men (som så ofte) i byggeriet afstedkommer en hyppig brug af begrebet ikke en tilsvarende refleksion over, hvad det indeholder.

Paperet kan downloades i boksen til venstre.